نمایشگاه موادغذایی عراق

سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15- 12فوریه 2017 برابر با  27 - 24 بهمن 1395در کشور عراق و در گروه های کالایی مختلف از جمله مواد غذایی برگزار می شود.

شرکت ایران زاک تولیدکننده انواع آدامس با برند اُینا و سبد محصول متنوع در این نمایشگاه شرکت نمود. مسئولین محترم شرکت با حضور در نمایشگاه و ضمن بازدید نمایندگان پخش محصولات اُینا به گفتگو در زمینه عوامل مهم موفقیت اُینا در بازارهای صادراتی پرداختند. در حاشیه گفتگوهای آنها استقبال مصرف کنندگان از برند اُینا و کیفیت آن مطرح گردید.

 

نمایشگاه عراق نمایشگاه عراق