پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات  و حضور دوباره خانواده ایران زاک

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات در تاریخ 23 شهریور ماه 1395 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد و شرکت ایران زاک برای دومین سال پیاپی میزبان بازدید کنندگان شد.

انزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات

برای حمایت از این صنعت به نمایشگاه آمده ام

انزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات

سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرزده میهمان نمایشگاه شیرینی و شکلات شد و از غرفه های این نمایشگاه بازدید کرد. ایشان اظهار کردند که حضور من برای حمایت از این صنعت در نمایشگاه است.

گروه تحقیقات بازار به دنبال تعیین جایگاه آدامس اُینا دربین مصرف کنندگان 

انزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات

تیم تحقیقات بازاریابی شرکت ایران زاک در نمایشگاه شیرینی و شکلات سال 95 به بررسی جایگاه آدامس اُینا در بین شش برند مشابه موجود در بازار پرداختند که نتیجه آن برتری بعضی از شاخصه های کیفیت آدامس اُینا نسبت به محصولات رقیب بود.