حضور میخک (1380 - 1355)

حضور میخک (1380 - 1355)

میخک، برند اولین آدامس تولیدی ایران زاک، به دلیل استفاده از اسانس گیاه میخک در تولیدات آن دوره انتخاب شد. این گیاه دارای خواص بی­ نظیری در تقویت مینای دندان است که اثرات مثبت آن در دستگاه گوارش نیز در متون علمی گزارش شده است. نوع بادکنکی آدامس میخک، عکس فوتبالیست های آن زمان را به عنوان پوشش، در بسته بندی به همراه داشت. تبلیغات آن نیز پیام سلامت و بهداشت دهان و دندان را ترویج می نمود.