خلق تی­ پیک (1382 - 1380)

خلق تی­ پیک (1382 - 1380)

دومین برند ایران زاک، آدامس دراژه­ ای بود که در بسته­ بندی­ 6 عددی به فروش می­ رسید. این برند در سال 80 معرفی شد و عمر آن تنها دو سال بود. تی ­پیک که به معنای معمولی و رایج است، به این دلیل انتخاب شد که استفاده از این نوع آدامس در آن دوران در میان مردم رواج بیشتری داشت (دراژه واژه ای است فرانسوی به معنای شکراندود).