محصولات تولید شده به سفارش شرکت نان قدس رضوی


آدامس استیک ناب رضوی
در طمع های نعناع ، انبه توت فرنگی ،طالبی هندوانه

آدامس درازه 6 عددی رضوی
در طمع های پونه ، موزی،دارچین،پرتقال
محصولات تولید شده به سفارش شرکت مانی مان پارس